If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Bagaimanakah cara untuk menetapkan Payment Settings?

Membuat tetapan pembayaran dengan betul di dalam sistem adalah penting untuk memastikan semua pengiraan boleh dibuat berdasarkan amalan syarikat anda. Cari Payment Settings di bawah tab Settings.

1. Tetapan Pembayaran Setiap Lokasi

2. Hari Bekerja

  • Sebaik saja anda klik pada Edit Working Days, pilih hari bekerja yang relevan dengan syarikat anda. Ada tiga jenis: Sepenuh Hari, Separuh Hari dan Hari Cuti.

  • Jumlah hari bekerja yang dipilih akan memberi kesan kepada penggajian jika Number of days for Unpaid Leave, Prorated Salary and Overtime Calculation ditetapkan kepada Working Days in Current Calendar Month.

  • Hari bekerja yang dipilih juga akan memberi kesan kepada semua jenis Cuti termasuk Cuti Tahunan dan Cuti Tanpa Gaji. Jika Cuti Tanpa Gaji dimohon pada hari tidak bekerja, ia tidak akan ditolak di dalam penggajian. 

3. Cuti

  • Cuti yang tertakluk kepada tetapan asal (default) adalah “Seluruh Negara” dan “Negeri” bergantung kepada lokasi syarikat anda berdasarkan alamat. Ini boleh diubah atau dipadam.

  • Jika anda ada tetapan beberapa lokasi seperti di 1. Tetapan Pembayaran Setiap Lokasi, secara asal lokasi Cuti Negeri akan mengikut tetapan.

  • Setelah anda klik pada Edit Holiday Date, anda boleh memadam atau menambah cuti. Untuk maklumat lanjut sila baca Bagaimanakah cara untuk menambah dan mengemaskini cuti umum

4. Jumlah hari Cuti Tanpa Gaji, Gaji Prorata dan Pengiraan Kerja Lebih Masa

5. Cuti Tanpa Gaji Berekod dalam Penggajian

  • Jika bahagian ini ditanda, semua Cuti Tanpa Gaji direkod di dalam kalendar Cuti akan ditolak secara automatik di dalam rekod penggajian anda.

6. Gaji Diubah berdasarkan Hari Mula Bekerja

  • Gaji akan dikira secara prorata dan jumlah berkenaan akan memberi kesan kepada penggajian anda. Cara pengiraan bergantung kepada tetapan pembayaran yang dipilih di bawah butiran 4.

7. Pengaktifan HRDF


Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!


Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.60.3

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support