If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Bagaimanakah cara untuk menambah dan mengemaskini cuti umum?

Anda boleh melaraskan cuti secara manual dengan mengaktifkan atau menyahaktifkan (Enabling/Disabling) tetapan yang sedia ada atau menambah Cuti Khas baru.

Pergi ke Settings > Payment Settings dan klik pada Edit Holiday Dates.

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan hari cuti yang ada melalui kotak semak, selepas itu anda perlu klik simpan.

Di sini anda juga boleh membuat cuti khas anda sendiri, dengan klik + Add Custom Holiday di bahagian bawah sebelah kiri.


Tempah slot demo anda untuk ketahui lebih lanjut tentang sistem payroll kami.Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.39.0

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support