Apakah perbezaan antara warganegara asing dan bukan pemastautin dalam sistem penggajian?

Nota: Artikel ini tertakluk kepada warganegara asing yang bukan penduduk tetap di Malaysia.   


PERKESO

Pekerja asing tidak dibenarkan mencarum. Ia tidak termasuk dalam cukai pemastautin.


KWSP

Pekerja asing tidak perlu mencarum, tetapi boleh memilih untuk melakukannya. Ia juga tidak termasuk dalam cukai pemastautin.


Cukai Pendapatan (PCB)

Untuk tujuan cukai pendapatan, kadar cukai akan bergantung kepada status  pemastautin pekerja.

Cukai pemastautin adalah berdasarkan masa yang dihabiskan di Malaysia dan bukan kewarganegaraan - rakyat Malaysia yang tinggal dan bekerja di luar negara boleh dianggap bukan pemastautin.

Struktur cukai semasa adalah seperti berikut:

Pelepasan

 • Jika masa berada di Malaysia adalah seperti berikut:

  • 60 hari atau kurang dalam satu tahun; atau

  • tempoh yang berterusan (tidak melebihi 60 hari) yang bertindih dua tahun; atau

  • tempoh yang berterusan (tidak melebihi 60 hari) yang bertindih dua tahun bersama dengan tempoh atau tempoh yang bersamaan dengan tempoh yang berterusan itu tidak melebihi 60 hari;

maka apa-apa pendapatan, yuran, komisen atau bonus yang diterima tidak akan dikenakan cukai di Malaysia.

Ini tidak tertakluk kepada:

 • Pengarah bukan pemastautin syarikat-syarikat Malaysia

 • Penghibur awam

Kadar

 • Jika anda dianggap sebagai bukan pemastautin, anda akan dikenakan cukai pada kadar rata 28% dan anda tidak layak terhadap sebarang pelepasan cukai yang dinikmati oleh penduduk, walaupun anda boleh menuntut pelepasan cukai yang sama pada elaun tertentu, perkuisit dan manfaat bukan barangan sebagai pemastautin.

 • Jika anda dianggap sebagai pemastautin, anda akan dikenakan cukai pada kadar 0% hingga 28% bergantung kepada pendapatan anda. Anda akan dapat menuntut beberapa pelepasan cukai (potongan peribadi dan keluarga, rebat, dll) yang akan mengurangkan jumlah pendapatan anda yang boleh dikenakan cukai.

PCB perlu ditolak bagi kedua-dua pemastautin serta bukan pemastautin dengan syarat pendapatan mereka melebihi nilai minimum untuk PCB.


Untuk senarai penuh kadar cukai pendapatan yang dikenakan oleh LHDN, sila klik di sini.

Untuk butiran lanjut tentang siapa yang layak sebagai pemastautin, lihat di sini.
Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support