Apakah perbezaan jenis manfaat?

Manfaat Berupa Barangan 

Manfaat berupa barangan adalah adalah manfaat yang diberikan oleh atau bagi pihak majikan anda yang tidak boleh ditukar kepada wang. Ini bermakna apabila manfaat diberikan kepada pekerja, ia tidak boleh dijual, ditetapkan atau ditukar kepada wang tunai sama ada kerana kontrak pekerjaan atau disebabkan oleh sifat manfaat itu sendiri. Contohnya, jika seorang pemandu diambil bekerja oleh majikan untuk kegunaan peribadi seseorang pekerja, ini akan menjadi manfaat yang dikenakan cukai ke atas pekerja tersebut. Sebuah kereta syarikat juga merupakan sejenis manfaat berupa barangan.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai cara mengira nilai manfaat berupa barangan lihat di sini.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai manfaat berupa barangan yang mendapat pelepasan cukai lihat di sini.


Penginapan kediaman adalah manfaat kemudahan penginapan yang disediakan untuk pekerja oleh atau bagi pihak majikan. Ia adalah sejenis jenis manfaat berupa barangan.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai cara mengira nilai kemudahan penginapan lihat di sini.


Perkuisit

Perkuisit adalah manfaat dalam bentuk tunai atau berupa barangan yang boleh ditukarkan kepada wang yang diterima oleh pekerja dari majikannya atau dari pihak ketiga berkenaan dengan memiliki atau menjalankan pekerjaan. Dalam contoh di atas, jika pemandu diupah secara langsung oleh pekerja dan majikan membayar balik kepada pekerja untuk kos menggunakan pemandu, maka ini akan dikenakan perkuisit bercukai kepada pekerja. Elaun perjalanan juga merupakan jenis perkuisit biasa.


Untuk maklumat lebih lanjut tentang perkuisit yang mendapat pelepasan cukai lihat di sini.

Was this article helpful?

Download The Free Guide