Apakah pelepasan cukai yang boleh dituntut untuk anak-anak saya?

Bagi tujuan percukaian, "anak" adalah "tanggungan sah yang belum berkahwin atau anak tiri atau anak angkat"


Di bawah umur 18 tahun

  • Bagi setiap anak di bawah umur 18 tahun, anda dibenarkan menuntut RM 2,000 setiap tahun.


18 tahun dan ke atas (bukan dalam pengajian tinggi)

  • Bagi setiap anak berumur 18 tahun dan ke atas yang menuntut di dalam pengajian sepenuh masa (A-level, tahun asas, dll) anda dibenarkan menuntut RM 2,000 setiap tahun.


18 tahun dan ke atas (dalam pengajian tinggi)

  • Bagi setiap anak yang mengambil diploma atau lebih tinggi di Malaysia (tahun asas tidak dikira) anda boleh menuntut RM 8,000.

  • Bagi setiap anak yang mengambil ijazah atau lebih tinggi di luar Malaysia, anda boleh menuntut RM 8,000.

 

Kanak-Kanak Kelainan Upaya

  • Bagi setiap anak kelainan upaya, anda boleh menuntut RM 6,000 setahun tanpa mengira usia.

  • Bagi setiap anak kurang upaya yang menuntut dalam pengajian tinggi, anda boleh menuntut RM 14,000 setiap tahun.

 

Pasangan yang manakah sepatutnya menuntut untuk pelepasan cukai anak?

Bagi pasangan yang telah memilih penilaian berasingan, ibu bapa dengan pendapatan yang lebih tinggi disarankan untuk menuntut pelepasan cukai bagi anak-anak untuk meminimumkan tanggungan cukai mereka. Pasangan yang tinggal bersama tidak boleh menuntut 50% setiap orang. Jika suami dan isteri telah bercerai dan kedua-duanya mengeluarkan perbelanjaan untuk anak-anak,  mereka boleh menuntut 50%.Was this article helpful?

Download The Free Guide