If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Mengapa PCB saya dikira sebagai 0 atau kurang daripada yang saya jangkakan?

Sistem ini mengira PCB berdasarkan formula yang ditetapkan oleh LHDN.

Walaupun formula yang digunakan agak rumit, ringkasannya adalah seperti berikut:

  1. Pendapatan boleh cukai = gaji terdahulu + (item berulang dalam gaji bulanan + item tidak berulang dalam gaji bulanan) + item berulang dari gaji bulan ini * bilangan baki bulan dalam tahun

  2. Pendapatan boleh dicukai - potongan = Pendapatan bercukai

  3. Jumlah cukai tahunan kemudiannya dikira sebagai pendapatan bercukai

  4. PCB = (jumlah cukai tahunan - PCB sudah dibayar)/bilangan baki bulan


Berdasarkan langkah pertama, data slip gaji sebelumnya dimasukkan dalam pengiraan pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Sekiranya anda tidak memasukkan data gaji terdahulu anda maka sistem akan mengira PCB dengan salah.

(Nota: dalam contoh berikut, potongan KWSP dan PERKESO tidak dikira supaya contoh mudah difahami.)


Contoh:

Nick telah bekerja di syarikatnya sejak awal tahun 2014, dengan pendapatan RM 6,000 sebulan.

Pada bulan November 2016, syarikatnya beralih ke PayrollPanda tetapi pegawai penggajian tidak menambah data slip gaji sebelumnya dan hanya memasukkan gaji sebanyak RM 6,000. Pada akhir bulan November apabila sistem cuba membuat pengiraan gaji, ia akan menganggarkan jumlah pendapatan tahunannya hanya RM 12,000 dan dengan itu, pengiraan PCB Nick pada bulan November adalah RM 0. Oleh itu, pengiraan tersebut adalah salah.

Jika jumlah PCB atau PCB sebelum pemotongan zakat kurang daripada sepuluh ringgit, majikan tidak dikehendaki membuat caruman untuk pekerja tersebut kepada LHDN. Oleh itu, mana-mana PCB di bawah RM 10 akan ditunjukkan sebagai 0 dalam sistem.


Anda boleh rujuk artikel bagaimana cara mengisi maklumat slip gaji terdahulu untuk maklumat lanjut. Proses payroll kini lebih mudah bersama PayrollPanda. Hubungi kami untuk tempahan demo sekarang.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support