If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Bagaimanakah cara untuk saya memohon cuti?

Nota: Sebelum anda boleh memohon cuti menggunakan PayrollPanda, anda perlu (i) menerima emel daripada majikan anda dan (ii) mendaftar untuk akaun PayrollPanda. Anda boleh menghantar artikel ini kepada majikan atau HR/Admin supaya mereka boleh menjemput anda berdaftar dengan sistem ini sebagai pekerja.

Sila tonton video pendek mengenai cara memohon cuti atau baca di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.


Terdapat 4 cara anda boleh mengakses borang cuti untuk memohon cuti.

Jika anda ingin lihat permohonan cuti secara bulanan, klik pada tab Leave.

Kemudian, isikan borang permohonan cuti dengan memilih (i) jenis cuti dan (ii) tarikh cuti. Butiran lain atau muat naikkan fail dokongan adalah pilihan.

Sekiranya anda telah bersedia, sila tekan butang Submit untuk dihantar kepada pengurus anda bagi ulasan mereka. Sebarang status mengenai permohonan cuti anda akan dihantar melalui emel dan ia juga boleh dilihat daripada akaun pekerja yang telah menggunakan sistem ini.


Tempah slot demo anda untuk ketahui lebih lanjut tentang sistem payroll kami.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support