Apakah perbezaan antara warganegara asing dan bukan pemastautin dalam sistem penggajian?

Nota: Artikel ini terpakai kepada warganegara asing yang bukan penduduk tetap Malaysia.   


SOCSO

Pekerja asing menyumbang di bawah Employment Injury Scheme. Hanya caruman majikan yang perlu dibayar. Anda memerlukan nombor SSFW pekerja untuk membuat caruman.


KWSP

Pekerja asing tidak perlu mencarum, tetapi mereka boleh memilih untuk melakukannya. Ia juga tidak termasuk dalam cukai pemastautin. Untuk kadar caruman, sila rujuk di sini.


SIP

Pekerja asing tidak mencarum untuk Employment Insurance Scheme.


HRDF

Tiada caruman HRDF yang perlu dibayar untuk pekerja asing dan mereka tidak termasuk dalam kiraan jumlah pekerja bagi menentukan kadar caruman HRDF.


Cukai Pendapatan (PCB)

Untuk tujuan cukai pendapatan, kadar cukai akan bergantung kepada status pemastautin pekerja.

Cukai pemastautin adalah berdasarkan masa yang dihabiskan di Malaysia dan bukan kewarganegaraan - rakyat Malaysia yang tinggal dan bekerja di luar negara boleh dianggap bukan pemastautin.

Struktur cukai semasa adalah seperti berikut:

Pelepasan

 • Jika masa berada di Malaysia adalah seperti berikut:

  • 60 hari atau kurang dalam satu tahun; atau

  • tempoh yang berterusan (tidak melebihi 60 hari) yang bertindih dua tahun; atau

  • tempoh yang berterusan (tidak melebihi 60 hari) yang bertindih dua tahun bersama dengan tempoh atau tempoh yang bersamaan dengan tempoh yang berterusan itu tidak melebihi 60 hari;

maka apa-apa pendapatan, yuran, komisen atau bonus yang diterima tidak akan dikenakan cukai di Malaysia.

Ini tidak tertakluk kepada:

 • Pengarah bukan pemastautin syarikat-syarikat Malaysia

 • Penghibur awam

Kadar

 • Jika anda dianggap sebagai bukan pemastautin, anda akan dikenakan cukai pada kadar rata 30% dan anda tidak layak terhadap sebarang pelepasan cukai yang dinikmati oleh penduduk, walaupun anda boleh menuntut pelepasan cukai yang sama pada elaun tertentu, perkuisit dan manfaat bukan barangan sebagai pemastautin.

 • Jika anda dianggap sebagai pemastautin, anda akan dikenakan cukai pada kadar 0% hingga 30% bergantung kepada pendapatan anda. Anda akan dapat menuntut beberapa pelepasan cukai (potongan peribadi dan keluarga, rebat, dll) yang akan mengurangkan jumlah pendapatan anda yang boleh dikenakan cukai.

PCB perlu ditolak bagi kedua-dua pemastautin serta bukan pemastautin dengan syarat pendapatan mereka melebihi nilai minimum untuk PCB.


Untuk senarai penuh kadar cukai pendapatan yang dikenakan oleh LHDN, sila klik di sini.

Untuk butiran lanjut tentang siapa yang layak sebagai pemastautin, lihat di sini.
Was this article helpful?

Download The Free Guide