Bagaimanakah cara untuk menetapkan kelayakan cuti?

Menetapkan kelayakan cuti untuk syarikat anda adalah sangat mudah.

1. Pergi ke halaman "Settings" klik "Leave Settings

2. Anda boleh menetapkan kelayakan cuti dengan mengisi nilai dalam kotak "Entitled" dan klik "Save" di bahagian bawah halaman ini.

PayrollPanda telah menyediakan cadangan minimum yang disyorkan seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia (Malaysia). Sila rujuk perkara di dokumen ini untuk maklumat lanjut.

Kelayakan cuti ini hanya akan mempengaruhi nilai cuti pekerja yang ditambah setelah kelayakan cuti ini ditetapkan DAN bagi pekerja yang telah ditambah ke dalam sistem sebelum kelayakan cuti ditetapkan tetapi tidak membuat sebarang perubahan kepada kelayakan cuti pekerja tersebut. Contoh: Pekerja A & B dan C mempunyai 12 hari cuti tahunan secara asasnya. Bagi pekerja A, saya mengubah cuti tahunan kepada 15 hari di bawah tetapan pekerja (Employment Details). Kemudian saya menukar kelayakan cuti asas kepada 25 hari cuti tahunan. Hanya Pekerja B & C yang akan dikemas kini. Untuk menukar kelayakan cuti untuk seorang pekerja, sila baca artikel bantuan ini.

Anda juga boleh merujuk kepada artikel ini: Bagaimanakah cara mengaktifkan tetapan untuk melanjutkan cuti?
Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.17.3

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support