Bagaimanakah cara untuk menambah item penggajian dan apakah perbezaan antara bayaran berulang dengan bayaran sekali?

1. Item Penggajian Bulanan Berulang

Item Penggajian Bulanan Berulang adalah item seperti elaun yang TIDAK bertukar secara bulanan dan biasanya sebahagian dari kontrak pekerja. Selepas memasukkan gaji atau upah, anda boleh menambah item penggajian bulanan/berulang. Memastikan bahawa item penggajian bulanan/berulang ditetapkan adalah penting bagi memastikan pengiraan PCB yang tepat! Untuk maklumat lanjut, sila lihat di sini.


1.a. Pergi ke Add Recurring Payroll Items di bawah Employment Details untuk setiap pekerja.

Employees > ‘Select any Employee’ > Employment Details > + Monthly Recurring Payroll Items


1.b. Pilih item penggajian yang paling biasa digunakan atau daripada salah satu kategori sedia ada dan klik Add Selected.


1.c. Masukkan nilai bagi item penggajian. Anda boleh memilih Cuti Tanpa Gaji atau Prorata (Berdasarkan tempoh mula bekerja) dalam kotak yang relevan. Klik Save Changes setelah siap.


2. Item tambahan dalam penggajian

Jika anda ingin menambah bonus, kerja lebih masa, atau apa-apa yang BERUBAH pada bulan-bulan berikutnya, atau dibayar secara sekali sama ada tambahan/penolakan, maka anda perlu tambahkan perkara ini pada halaman pertama apabila memproses penggajian (Langkah Pelarasan).

2.a. Setelah klik Run Payroll, pilih + Additional Payroll Item pada nama pekerja yang ingin dipilih.

2.b. Pilih item payroll dan klik Add Selected.

2.c. Masukkan jumlah yang diinginkan, pergi ke bahagian bawah halaman dan klik Save & Go To Step 2. Anda juga boleh memilih Save for later


Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.30.1

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support