Apakah kelayakan cuti di bawah Akta Pekerjaan?


Akta Pekerjaan 1955 telah memperuntukkan hak cuti minimum tertentu untuk pekerja yang dilindungi di bawah Akta tersebut (contoh, pekerja yang bergaji minimum RM2,000 dan ke bawah atau pekerja am).


Cuti Rehat


Merujuk kepada bahagian 59 di dalam akta, pekerja harus dibenarkan untuk menerima sekurang-kurangnya satu hari cuti rehat setiap minggu. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara membayar pekerja yang bekerja pada cuti rehat, sila baca di artikel ini


Cuti Umum


Bahagian 60D di dalam akta memperuntukan bahawa pekerja berhak mendapat 11 cuti umum berbayar dalam satu tahun kalendar, dan 5 daripadanya sepatutnya:

(i)  Hari Kemerdekaan;

(ii) Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Agong;

(iii) Hari Keputeraan Yang di-Pertua Negeri atau Pemerintah, mengikut mana yang berkenaan, negeri di mana pekerja itu sepenuhnya atau sebahagian besarnya bekerja di bawah kontrak perkhidmatannya atau mengikut Hari Wilayah Persekutuan, jika pekerja itu bekerja sepenuhnya atau sebahagian besarnya di Wilayah Persekutuan

(iv) Hari Buruh; dan

(v) Hari Malaysia.


Sekiranya cuti umum jatuh pada hari rehat atau cuti umum yang lain, maka hari bekerja berikutnya adalah cuti umum (hari cuti peristiwa).


Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara membayar pekerja yang bekerja pada hari cuti umum, sila baca artikel ini.


Cuti Tahunan


Bahagian 60E akta menerangkan pekerja berhak untuk menerima cuti tahunan berbayar sebanyak: 

  • 8 hari untuk setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan jika dia telah bekerja untuk tempoh kurang dari dua tahun;

  • 12 hari untuk setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan jika dia telah bekerja untuk tempoh lebih daripada dua tahun tetapi kurang daripada lima tahun; dan

  • 16 hari untuk setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan jika dia telah bekerja dengan majikan yang sama lebih daripada lima tahun.


Kelayakan cuti tahunan harus di prorata jika pekerja tidak menamatkan perkhidmatan selama dua belas bulan pada tahun di mana kontraknya tamat - (sebarang pecahan satu hari yang kurang daripada setengah hari tidak diambil kira, sementara setiap pecahan yang lebih daripada setengah hari dianggap satu hari).


Untuk maklumat lanjut mengenai cara mengira kadar bayaran cuti tahunan yang tidak digunakan, sila rujuk pada perenggan Kadar Gaji Sehari dalam artikel ini.


Cuti Sakit


Di bahagian 60F akta memperuntukkan pekerja berhak untuk menerima cuti sakit seperti berikut:  

  • 14 hari setiap tahun kalendar bagi pekerja yang bekerja kurang daripada dua tahun;

  • 18 hari setiap tahun kalendar bagi pekerja yang bekerja lebih daripada dua tahun tetapi lebih daripada lima tahun;

  • 22 hari setiap tahun kalendar sekiranya pekerja telah bekerja lebih daripada lima tahun.


Sekiranya dirawat di hospital, hak cuti sakit pekerja adalah 60 hari. Hak cuti sakit tidak boleh di prorata sekiranya pekerja mula atau berhenti kerja dalam tahun semasa. 


Cuti Bersalin


Merujuk kepada bahagian 37 akta, pekerja wanita berhak mendapat cuti bersalin selama 60 hari. Dia harus mendapat elaun bersalin dengan kadar gaji biasa bagi tempoh yang layak sekiranya:


(i) dia telah diambil bekerja oleh majikan untuk jangka waktu, atau jangka masa berjumlah, hingga tidak kurang dari sembilan puluh hari selama sembilan bulan tepat sebelum dia berpantang; dan

(ii) dia telah diambil bekerja oleh majikan pada bila-bila masa dalam empat bulan tepat sebelum dia berpantang.


Cuti bersalin tidak boleh dimulakan lebih awal daripada tempoh tiga puluh hari tepat sebelum dia berpantang atau lewat sehari daripada hari selepas kelahiran.

Was this article helpful?

Download The Free Guide