If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Tetapan Preset Item Penggajian

ITEM

GAJI KASAR

GAJI BERSIH

PCB

K

W

S

P

SOCSO

S

I

P

Had Pelepasan PCB

Medan EA

Remuneration: 

Advance Payment

Bayaran Pendahuluan

   

 

 

0

B.1 (a)

Arrears of Salary

Tunggakan gaji

0

B.1 (a)

Bonus

Bonus

-

-

0

B.1 (b)

Commission

Komisyen

0

B.1 (b)

Director's Fee

Fi Pengarah

-

-

-

0

B.1 (b)

Expense Claims

Tuntutan Perbelanjaan

-

-

-

-

0

Tiada

Incentive

Insentif

0

B.1 (b)

Leave Pay

Bayaran Cuti

0

B.1 (a)

Overtime

Kerja Lebih Masa

-

0

B.1 (a)

Severance

Pemberhentian

-

-

-

0

B.6


Allowances:

Attendance Allowance

Elaun Kedatangan

0

B.1 (c)

Broadband/Telephone/Mobile Plans (Fixed Allowance)

Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Elaun Tetap)

0

B.1 (c)

Child Care Allowance

Elaun Penjagaan Anak

3000

F/B.1 (c)

Education Allowance

Elaun Pengajian

-

-

0

B.1 (c)

Housing Allowance

Elaun Perumahan

-

0

B.1 (c)

Internship Allowance

Elaun Latihan Industri

-

-

-

0

B.1 (c)

Meal Allowance

Elaun Makan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Other Allowance

Elaun Lain-lain

0

B.1 (c)

Parking Allowance

Elaun Letak Kenderaan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Shift Allowance

Elaun Syif

0

B.1 (c)

Travel/Petrol Allowance (Official Duties)

Elaun Perjalanan/Petrol

(Tugasan Rasmi)

-

-

-

6000

F/B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Private Use/Commuting)

Elaun Perjalanan/Petrol

(Kegunaan Peribadi/Berulang-alik)

0

B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Records kept for 7 years)

Elaun Perjalanan/Petrol

(Rekod disimpan 7 tahun)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 


Other Perquisites:

Broadband/Telephone/Mobile plans (Reimbursed to employee)

Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar semula kepada pekerja)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Car Maintenance/Insurance

Penyenggaraan Kereta/Insurans

-

-

0

B.1 (c)

Parking Fees

Bayaran Letak Kenderaan

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Service Charges (Incl. Tips)

Caj Perkhidmatan 

(Termasuk Tips)

     

  

-

0

B.1 (a)

Service Excellence, Innovation or Productivity Award

Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Inovasi atau Produktiviti

-

-

2000

F/B.1 (c)


Benefits-in-Kind (BIK): 

BIK Petrol (Official Duties)

BIK Petrol (Tugas Rasmi)

-

-

-

-

-

6000

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Personal Use)

BIK Petrol (Kegunaan Peribadi)

-

-

-

-

-

0

Manfaat- B.3 

BIK Petrol (Prescribed Value)

BIK Petrol (Nilai Ditetapkan)

-

-

-

-

-

0

Manfaat- B.3 

BIK Petrol (Records Kept)

BIK Petrol (Rekod Disimpan)

-

-

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Broadband/Telephone/Mobile Plans (Paid by employer)

Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar oleh Majikan)

-

-

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Telephone Bill

Bil telefon rumah

-

-

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Utilities

Utiliti rumah

-

-

-

-

-

0

Manfaat- B.3

Leave passage for Travel (Malaysia)

Tambang Percutian (Malaysia)

-

-

-

-

-

-

0

Tiada

Leave Passage for Travel (overseas)

Tambang Percutian (Luar Negara)

-

-

-

-

-

3000

Tiada/Manfaat- B.3

Living Accommodation

Kemudahan Penginapan

-

-

-

-

-

0

B.4- Nilai Kemudahan Penginapan

Medical Benefits

Manfaat Perubatan

-

-

-

-

-

-

0

Tiada

Vehicle/Motorcar

Kenderaan/Pengangkutan

-

-

-

-

-

0

Manfaat- B.3


Deductions:

Advance (Payment Made via Payroll)

Bayaran Pendahuluan

(Pembayaran melalui Payroll)

0

B.1 (a)

Loan

Pinjaman

-

-

-

-

-

0

Tiada

Net Salary Deduction

Penolakan Gaji Bersih

-

-

-

-

-

0

Tiada

Salary Adjustment

Pelarasan Gaji

0

B.1 (a)

Unpaid Leave

Cuti Tanpa Gaji

0

B.1 (a)


Sila maklum bahawa artikel ini hanya untuk memberi maklumat kepada pengguna PayrollPanda tentang tetapan statutori item preset di dalam sistem dan tidak membentuk nasihat umum mengenai potongan statutori untuk item penggajian yang disebutkan. Sila hubungi badan statutori terlibat untuk memastikan penolakan statutori ke atas apa saja jenis pembayaran gaji atau manfaat yang dilakukan ke atas pekerja anda. 


Jika pembayaran gaji atau manfaat yang diberikan kepada pekerja anda mempunyai penolakan statutori yang berbeza atau item yang diperlukan bukan sebahagian dari item preset, anda boleh cipta item penggajian khas sendiri bagi syarikat anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Bagaimanakah cara untuk saya menambah item penggajian khas.


Senarai di atas termasuk item yang sering digunakan oleh pengguna PayrollPanda. Sila hubungi kumpulan pelanggan kami melalui ruangan sembang untuk mengetahui tentang tetapan atau item preset tidak termasuk di dalam senarai. Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!


Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support