Tetapan Preset Item Penggajian


ITEM

PCB

KWSP

SOCSO

SIP

Had Pelepasan PCB

Bahagian EA

Gaji:Advance Payment 
Bayaran Pendahuluan

0

B.1 (a)

Arrears of Salary
Tunggakan gaji

0

B.1 (a)

Bonus
Bonus

-

-

0

B.1 (b)

Commission 
Komisyen

0

B.1 (b)

Director's Fee 
Fi Pengarah

-

-

-

0

B.1 (b)

Expense Claims 
Tuntutan Perbelanjaan

-

-

-

-

0

Tiada

Incentive 
Insentif

0

B.1 (b)

Leave Pay 
Bonus Cuti

0

B.1 (a)

Overtime 
Kerja Lebih Masa

-

0

B.1 (a)

Severance
Pemberhentian

-

-

-

0

B.6
Elaun:Attendance Allowance 
Elaun Kedatangan

0

B.1 (c)

Broadband/Telephone/ Mobile Plans (Fixed Allowance) 
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Elaun Tetap)

0

B.1 (c)

Child Care Allowance 
Elaun Penjagaan Anak

2400

F/B.1 (c)

Education Allowance 
Elaun Pengajian

-

-

0

B.1 (c)

Housing Allowance 
Elaun Perumahan

0

B.1 (c)

Internship Allowance 
Elaun Latihan Industri

-

-

-

0

B.1 (c)

Meal Allowance 
Elaun Makan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Other Allowance 
Elaun Lain

0

B.1 (c)

Parking Allowance
Elaun Letak Kenderaan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Shift Allowance 
Elaun Masa Bekerja

0

B.1 (c)


Travel/Petrol Allowance (Official Duties) 
Elaun Perjalanan/Petrol (Tugas Rasmi)

-

-

-

6000

F/B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Private Use / Commuting) 
Elaun Perjalanan/Petrol (Kegunaan Peribadi/Berulang-alik)

0

B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Records kept for 7 years) 
Elaun Perjalanan/Petrol (Rekod disimpan 7 tahun)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 
Perkuisit Lain:Broadband/Telephone/Mobile plans (Reimbursed to employee) 
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar semula kepada pekerja)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Car Maintenance/Insurance
Penyelenggaraan Kereta/Insuran

-

-

0

B.1 (c)

Parking Fees 
Bayaran Letak Kenderaan

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Service Charges (Incl. Tips)
Caj Perkhidmatan (Termasuk Tips)

-

0

B.1 (a)

Service Excellence, Innovation or Productivity Award 
Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Inovasi atau Produktiviti

-

-

2000

F/B.1 (c)
Manfaat Bukan Barangan (BIK):BIK Petrol (Official Duties) 
BIK Petrol (Tugas Rasmi)

-

-

-

6000

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Personal Use) 
BIK Petrol (Kegunaan Peribadi)

-

-

-

0

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Prescribed Value)
BIK Petrol (Nilai Ditetapkan)

-

-

-

0

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Records Kept) 
BIK Petrol (Rekod Disimpan)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Broadband/Telephone/Mobile Plans (Paid by employer) 
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar oleh Majikan)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Telephone Bill 
Bil telefon rumah

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Utilities 
Utiliti rumah

-

-

-

0

Manfaat- B.3

Leave passage for Travel (Malaysia)
Tambang Percutian (Malaysia)

-

-

-

-

0

Tiada

Leave Passage for Travel (overseas)
Tambang Percutian (Luar Negara)

-

-

-

3000

Tiada/Manfaat- B.3

Living Accommodation 
Kemudahan Penginapan

-

-

-

0

B.4- Nilai Kemudahan Penginapan

Medical Benefits 
Manfaat Perubatan

-

-

-

-

0

Tiada

Vehicle/Motorcar
Kenderaan/Pengangkutan

-

-

-

0

Manfaat- B.3
Penolakan:Advance (Payment Made via Payroll) 
Bayaran Pendahuluan (Pembayaran melalui Penggajian)

0

B.1 (a)

Loan 
Pinjaman

-

-

-

-

0

Tiada

Net Salary Deduction
Penolakan Gaji Bersih

-

-

-

-

0

Tiada

Salary Adjustment 
Gaji Pelarasan

0

B.1 (a)

Unpaid Leave 
Cuti Tanpa Gaji

0

B.1 (a)


Sila maklum bahawa artikel ini hanya untuk memberi maklumat kepada pengguna PayrollPanda tentang tetapan statutori item preset di dalam sistem dan bukan berbentuk nasihat umum ke atas potongan statutori bagi item penggajian yang tertera. Sila hubungi badan statutori yang terlibat untuk memastikan penolakan statutori ke atas apa saja jenis pembayaran gaji atau manfaat yang dilakukan ke atas pekerja anda.


Jika pembayaran gaji atau manfaat yang diberikan kepada pekerja anda mempunyai potongan statutori yang berbeza atau item yang diperlukan bukan sebahagian dari item preset, anda boleh reka item penggajian khas sendiri bagi syarikat anda, sila klik di sini untuk maklumat lanjut.


Di atas adalah senarai yang sering digunakan oleh pengguna PayrollPanda. Sila hubungi khidmat pelanggan kami melalui ruangan sembang untuk mengetahui lebih lanjut tentang tetapan atau item preset tidak termasuk di dalam senarai. 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support