Bagaimanakah "PCB borne by employer" mempengaruhi penggajian pekerja?

Apabila PCB ditanggung oleh majikan, tiada PCB yang ditolak daripada gaji kasar pekerja. PCB yang ditanggung oleh majikan adalah perkuisit bercukai yang dikenakan kepada pekerja dan jumlahnya dimasukkan ke dalam pendapatan bercukai pekerja pada tahun cukai berikut.

Ini bermakna pekerja hanya mempunyai potongan KWSP biasa dan potongan wajib PERKESO yang ditolak daripada gaji kasar.

Klik di bahagian tertera dibawah, potongan PCB tidak akan menjejaskan gaji bersih pekerja.

Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.29.1
Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support