Tetapan Preset Item Penggajian


ITEM

PCB

K

W

S

P

PERKESO

S

I

P

Had Pelepasan PCB

Bahagian EA

Gaji:Advance Payment
Bayaran Pendahuluan

0

B.1 (a)

Arrears of Salary
Tunggakan gaji

0

B.1 (a)

Bonus
Bonus

-

-

0

B.1 (b)

Commission
Komisyen

0

B.1 (b)

Director's Fee
Fi Pengarah

-

-

-

0

B.1 (b)

Expense Claims
Tuntutan Perbelanjaan

-

-

-

-

0

Tiada

Incentive
Insentif

0

B.1 (b)

Leave Pay
Bonus Cuti

0

B.1 (a)

Overtime
Kerja Lebih Masa

-

0

B.1 (a)

Severance
Pemberhentian

-

-

-

0

B.6
Elaun:Attendance Allowance
Elaun Kedatangan

0

B.1 (c)

Broadband/Telephone/Mobile Plans (Fixed Allowance)
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Elaun Tetap)

0

B.1 (c)

Child Care Allowance
Elaun Penjagaan Anak

2400

F/B.1 (c)

Education Allowance
Elaun Pengajian

-

-

0

B.1 (c)

Housing Allowance
Elaun Perumahan

0

B.1 (c)

Internship Allowance
Elaun Latihan Industri

-

-

-

0

B.1 (c)

Meal Allowance
Elaun Makan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Other Allowance
Elaun Lain

0

B.1 (c)

Parking Allowance
Elaun Letak Kenderaan

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Shift Allowance
Elaun Masa Bekerja

0

B.1 (c)


Travel/Petrol Allowance (Official Duties)
Elaun Perjalanan/Petrol (Tugas Rasmi)

-

-

-

6000

F/B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Private Use / Commuting) 
Elaun Perjalanan/Petrol (Kegunaan Peribadi/Berulang-alik)

0

B.1 (C)

Travel/Petrol Allowance (Records kept for 7 years)
Elaun Perjalanan/Petrol (Rekod disimpan 7 tahun)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 
Perkuisit Lain:Broadband/Telephone/Mobile plans (Reimbursed to employee)
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar semula kepada pekerja)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Car Maintenance/Insurance
Penyelenggaraan Kereta/Insuran

-

-

0

B.1 (c)

Parking Fees
Bayaran Letak Kenderaan

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai

Service Charges (Incl. Tips)
Caj Perkhidmatan (Termasuk Tips)

-

0

B.1 (a)

Service Excellence, Innovation or Productivity Award
Perkhidmatan Cemerlang, Anugerah Inovasi atau Produktiviti

-

-

2000

F/B.1 (c)
Manfaat Bukan Barangan (BIK):BIK Petrol (Official Duties)
BIK Petrol (Tugas Rasmi)

-

-

-

6000

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Personal Use)
BIK Petrol (Kegunaan Peribadi)

-

-

-

0

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Prescribed Value)
BIK Petrol (Nilai Ditetapkan)

-

-

-

0

Manfaat- F/B.3 

BIK Petrol (Records Kept)
BIK Petrol (Rekod Disimpan)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Broadband/Telephone/Mobile Plans (Paid by employer)
Jalur lebar/Telefon/Pelan Telefon (Dibayar oleh Majikan)

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Telephone Bill
Bil telefon rumah

-

-

-

-

0

F- Elaun Pelepasan Cukai 

Household Utilities
Utiliti rumah

-

-

-

0

Manfaat- B.3

Leave passage for Travel (Malaysia)
Tambang Percutian (Malaysia)

-

-

-

-

0

Tiada

Leave Passage for Travel (overseas)
Tambang Percutian (Luar Negara)

-

-

-

3000

Tiada/Manfaat- B.3

Living Accommodation
Kemudahan Penginapan

-

-

-

0

B.4- Nilai Kemudahan Penginapan

Medical Benefits
Manfaat Perubatan

-

-

-

-

0

Tiada

Vehicle/Motorcar
Kenderaan/Pengangkutan

-

-

-

0

Manfaat- B.3
Penolakan:Advance (Payment Made via Payroll)
Bayaran Pendahuluan (Pembayaran melalui Penggajian)

0

B.1 (a)

Loan
Pinjaman

-

-

-

-

0

Tiada

Net Salary Deduction
Penolakan Gaji Bersih

-

-

-

-

0

Tiada

Salary Adjustment
Gaji Pelarasan

0

B.1 (a)

Unpaid Leave
Cuti Tanpa Gaji

0

B.1 (a)


Sila maklum bahawa artikel ini hanya untuk memberi maklumat kepada pengguna PayrollPanda tentang tetapan berkanun item preset di dalam aplikasi dan bukan berbentuk nasihat umum ke atas penolakan berkanun bagi item penggajian yang tertera. Sila hubungi badan berkanun terlibat untuk memastikan penolakan berkanun ke atas apa saja jenis pembayaran gaji atau manfaat yang dilakukan ke atas pekerja anda.


Jika pembayaran gaji atau manfaat yang diberikan kepada pekerja anda mempunyai penolakan berkanun yang berbeza atau item yang diperlukan bukan sebahagian dari item preset, anda boleh reka item penggajian khas sendiri bagi syarikat anda. Klik di sini untuk bagaimana. (Masukkan link ke artikel item khas).


Di atas adalah senarai yang sering digunakan oleh pengguna PayrollPanda. Sila hubungi khidmat pelanggan kami melalui ruangan sembang untuk mengetahui lebih lanjut tentang tetapan atau item preset tidak termasuk di dalam senarai. 

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support