Bagaimanakah cara untuk saya memasukkan maklumat slip gaji terdahulu?

Untuk mendapatkan pengiraan PCB yang tepat, anda perlu memasukkan maklumat slip gaji untuk setiap kakitangan anda di bawah Borang Maklumat Pekerjaan Semasa (Current Employment Payslip Information Form). Dengan ini, aplikasi akan mengambil kira caruman yang dibayar sehingga tarikh terkini pekerja yang bekerja dengan syarikat anda.

Anda boleh menggunakan ciri muat naik pukal kami untuk memuat naik maklumat penggajian terdahulu, lihat artikel bantuan ini, atau masukkan sendiri seperti langkah di bawah.

Sekiranya kakitangan anda telah bekerja untuk majikan yang berbeza pada tahun yang sama, anda boleh memasukkan maklumat slip gaji mereka dengan Borang Maklumat Pekerjaan Slip Gaji Terdahulu (Previous Employment Payslip Information Form).

Employees > Select Employee > Previous payslip > Previous Employment Payslip Information Form OR Current Employment payslip Information Form

Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.8.21

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support