Berapakah kadar kerja lebih masa berdasarkan Akta Buruh?

Aplikasi PayrollPanda mengira kerja lebih masa secara automatik. Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh rujuk artikel bantuan ini.

Peraturan yang dijelaskan di dalam artikel ini termaktub kepada pekerja yang tertakluk di bawah Akta Buruh (gaji tidak melebihi RM2,000, buruh manual) tetapi boleh digunakan sebagai garis panduan kepada pekerja lain.

Kadar berbeza digunapakai sama ada kerja lebih masa tersebut di dalam atau di luar waktu bekerja normal dan semasa hari bekerja biasa, hari cuti rehat atau cuti umum.


Kerja lebih masa pada hari bekerja biasa

Bagi mana-mana kerja lebih masa yang dilakukan di luar waktu bekerja normal, pekerja perlu dibayar pada kadar tidak kurang daripada 1.5 kadar gaji sejam mereka.

Di dalam aplikasi PayrollPanda, anda boleh menggunakan item preset kerja lebih masa: 

Kerja Lebih Masa (Normal) x 1.5


Kerja lebih masa pada hari cuti rehat

Setiap pekerja dibenarkan bercuti rehat satu hari penuh dalam setiap minggu. Pekerja dibenarkan bercuti rehat lebih daripada satu hari dalam seminggu (bagi pekerja yang bekerja 5 hari seminggu), hari cuti rehat terakhir adalah cuti rehat bagi kerja lebih masa. Jadi, bagi pekerja yang bekerja pada hari Isnin hingga Jumaat, hari cuti rehat mereka adalah pada hari Ahad.

Pekerja yang dibayar gaji secara harian yang bekerja pada hari cuti rehat pada waktu bekerja normal, kiraan gaji pekerja adalah seperti berikut:

(i) 1 hari gaji jika kerja tidak melebihi separuh masa bekerja normal; atau

(ii) 2 hari gaji jika kerja melebihi separuh hari bekerja tetapi tidak melebihi masa bekerja normal.

Pekerja yang dibayar gaji secara bulanan yang bekerja pada hari cuti rehat pada waktu bekerja normal, kiraan gaji pekerja adalah seperti berikut:

(i) 1/2 hari gaji jika kerja tidak melebihi waktu bekerja normal; atau

(ii) 1 hari gaji jika bekerja lebih daripada separuh tetapi tidak melebihi waktu bekerja normal.

Bagi kerja lebih masa pada hari cuti rehat di luar waktu bekerja normal, pekerja perlu dibayar pada kadar tidak kurang daripada dua jam kadar kiraan gaji jam pekerja tersebut.

Dalam aplikasi PayrollPanda, anda boleh menggunakan item preset kerja lebih masa:

Kerja Lebih Masa (Hari Cuti) x 2


Kerja lebih masa pada cuti umum

Jika pekerja bekerja pada waktu normal pada hari cuti umum, sebagai tambahan bayaran gaji cuti umum yang layak diterima, seseorang pekerja layak mendapat 2 hari gaji pada kadar gaji normal.

Di dalam aplikasi PayrollPanda, gunakan item preset kerja lebih masa:

Kerja Lebih Masa (Hari Cuti) x2 (disebabkan pekerja telah menerima bayaran gaji cuti biasa di dalam gaji bulanan, maka cuma kadar tambahan x2 perlu ditambah).

Bagi mana-mana kerja lebih masa yang dilakukan oleh pekerja di luar waktu bekerja normal pada hari cuti umum, pekerja perlu dibayar pada kadar tidak kurang daripada 3 kali ganda gaji sejam.

Dalam aplikasi PayrollPanda, anda boleh menggunakan item preset kerja lebih masa:

Kerja Lebih Masa (Umum) x3.

Was this article helpful?

Download The Free Guide