Siapakah yang perlu mencarum PERKESO dan siapakah yang tidak dilindungi?

Berkuatkuasa 1 Jun 2016, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969 menyatakan bahawa semua pekerja yang bekerja perlu mencarum dengan PERKESO. Bermula 1 Januari 2019, perkara ini turut dikuatkuasakan terhadap pekerja asing yang kini dilindungi di bawah Skim Bantuan Kemalangan sahaja. Sila rujuk jadual caruman SOCSO. Caruman akan dihadkan pada mereka yang menerima pendapatan bulanan sebanyak RM5,000.


Individu yang tidak dilindungi di bawah SOCSO

Mereka yang berada dalam kategori ini tidak dibenarkan mencarum.

  • Penjawat awam tetap Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan

  • Pekerja domestik

  • Orang yang bekerja sendiri

  • Pemilik perniagaan milikan tunggal atau perniagaan perkongsian


Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!


Was this article helpful?

Download The Free Guide