If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Mengapakah fail pembayaran bank tidak dijana dan/atau pekerja tiada?

Salah satu sebab mengapa fail bank tidak dijana atau seseorang pekerja tidak termasuk ialah mungkin disebabkan maklumat yang hilang. Perkara ini biasa terjadi dan kami sertakan penyelesaian baginya:

1. Pekerja tidak dimasukkan dalam fail Pembayaran Bank (cth fail BatchPayment-Payroll): Ini boleh terjadi jika maklumat bank pekerja tidak dimasukkan, anda boleh tambah di Employees > Select Employee > Personal Info > Bank Details.

2. Kehilangan Fail Bank PCB (cth fail BatchPayment-PCB): Kebarangkalian yang terjadi ialah kehilangan nombor E, anda boleh tambah di Settings > Company Settings.

3. Pekerja tidak dimasukkan ke dalam Fail Bank PCB (cth BatchPayment-PCB): Mungkin disebabkan kehilangan nombor PCB, ini boleh ditambah di Employee > Select Employee > Statutory Requirements.

4. Pekerja tidak dimasukkan ke dalam Fail Bank KWSP (cth BatchPayment-EPF): Mungkin disebabkan kehilangan nombor KWSP, anda boleh tambah di Employee > Select Employee > Statutory Requirements.

5. Pekerja tidak dimasukkan di dalam Fail Bank PERKESO (cth BatchPayment-SOCSO): Ini mungkin disebabkan PERKESO tidak diaktifkan, ini boleh diselesaikan di Employee > Select Employee > Statutory Requirements.

Rujuk Bagaimanakah cara menjana fail penggajian untuk bank bagi langkah terperinci untuk menjana fail pembayaran bank.

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau anda sedang mencari sistem payroll, hubungi kami melalui saluran Sembang Langsung di bahagian bawah halaman ini.Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.52.1

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support