If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Bagaimanakah cara untuk meluluskan permohonan cuti?

Terdapat dua cara bagi admin atau pengurus untuk menguruskan permohonan cuti pekerja:

1. Dibawah tetapan Dashboard, klik pada Leave Requested pada sebelah nama pekerja di Action Log.

Ambil perhatian, admin atau pengurus mempunyai akses kepada banyak fungsi di bahagian kiri aplikasi ini.

ATAU

2. Dibawah bahagian Leave, klik bahagian yang bertanda merah pada kalendar.


Apabila anda klik pada Leave Requested atau kawasan bertanda merah, anda akan dikehendaki untuk meluluskan atau menolak permohonan cuti tersebut.


Anda sedang mencari sistem payroll? Jom tempah sesi demo bersama kami.Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.12.0

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support