Apakah perbezaan antara Zakat (deducted from payroll) dan Zakat (paid direct by employee)?

Zakat (potongan daripada gaji)

Potongan zakat ini (amaun ditentukan oleh pekerja) bermakna majikan akan membuat bayaran kepada Pejabat Zakat bagi pihak pekerja. Amaun tersebut akan ditolak daripada gaji kasar pekerja dan ia boleh memberi kesan kepada gaji bersih mereka. Jumlah Zakat akan mengurangkan bayaran PCB.


Zakat (pembayaran oleh pekerja)

Jumlah zakat yang perlu dibayar kepada Pejabat Zakat dilakukan oleh pekerja itu sendiri. Jumlah ini akan mengurangkan bayaran PCB yang perlu dibayar tetapi tidak ditolak daripada gaji kasar. Pekerja perlu memaklumkan jumlah Zakat yang perlu ditolak daripada PCB pada bulan tertentu dengan menghantar borang TP1 kepada majikan mereka.

Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau anda sedang mencari sistem payroll, hubungi kami melalui saluran Sembang Langsung di bahagian bawah halaman ini.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support