If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Apakah maksud perbezaan kategori yang terdapat pada item penggajian?

Kami telah menyediakan beberapa item payroll yang kebiasaannya digunakan untuk anda dalam sistem PayrollPanda. Setiap item payroll termasuk dalam salah satu daripada kategori yang diperincikan seperti di bawah:

 

Allowances

Sejenis perkuisit tunai yang dibayar kepada pekerja secara tetap untuk tujuan tertentu sepanjang tempoh bekerja. Contoh: (Petroleum/Elaun Perjalanan, Elaun Penjagaan Anak-Anak dan lain-lain lagi). Elaun dipaparkan dalam slip gaji pekerja dan termasuk dalam jumlah gaji kasar.

Perquisites

Manfaat dalam bentuk tunai atau barangan yang boleh ditukar kepada wang. Perkuisit berbentuk tunai biasanya dimasukkan dalam slip gaji pekerja, manakala perkuisit yang tidak berbentuk wang tunai tidak tersenarai walaupun mungkin mempengaruhi PCB pekerja.

Remuneration

Bayaran tunai termasuk upah, tunggakan gaji, dan insentif. Insentif ialah bayaran berkaitan prestasi seperti bonus suku tahunan atau tahunan, komisen bulanan, perkongsian keuntungan, dan ganjaran. Bayaran ini dimasukkan ke dalam slip gaji pekerja untuk membuat jumlah bayaran kasar.

Deductions

Penolakan seperti cuti tanpa gaji atau pembayaran balik pinjaman adalah pengurangan gaji kasar pekerja yang dipegang oleh majikan. Potongan lain seperti bantuan ibu bapa atau yuran yang dibayar kepada pusat jagaan kanak-kanak tidak disenarai di slip gaji tetapi  mengurangkan jumlah PCB yang perlu dibayar oleh pekerja.

Benefits-in-kind (BIK)

Tidak seperti perkuisit, BIK tidak boleh ditukar kepada wang. Ini bermakna apabila manfaat diberikan kepada pekerja, faedah itu tidak boleh dijual, ditugaskan atau ditukar dengan wang tunai sama ada kerana kontrak pekerjaan atau disebabkan oleh manfaatnya sendiri. Contoh-contoh untuk manfaat berupa barangan adalah seperti kereta syarikat, pemandu, atau kemudahan penginapan. Jenis faedah ini tidak disenaraikan di slip gaji tetapi masih boleh mempengaruhi jumlah PCB yang perlu dibayar oleh pekerja.

Ketahui lebih lanjut tentang cara menambah item payroll pada sistem payroll kami.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support