Bilakah saya perlu memilih item penggajian tertentu sebagai item penggajian berulang?

Anda hanya membuat item penggajian sebagai berulang untuk pembayaran yang tidak berubah setiap bulan dan biasanya ia adalah sebahagian dari kontrak pekerja.

Contohnya: elaun penjagaan anak, elaun perjalanan/petrol, elaun letak kenderaan, levi pekerja asing, fi pengarah dll. Aplikasi akan menganggap pekerja akan menerima item penggajian ini setiap bulan sehingga akhir tahun dan ia akan memberi kesan kepada jumlah pendapatan pekerja dan pengiraan PCB.

PENTING: Jangan masukkan item penggajian sekali (bonus) di sini! Untuk item penggajian sekali, rujuk nombor 2. Additional Payroll Items dalam artikel bantuan ini.

Juga ambil perhatian bahawa sesetengah item penggajian yang biasanya dibayar setiap bulan tetapi tidak diketahui amaunnya pada masa akan datang (Kerja Lebih Masa, Komisyen, Insentif, dll) masih tetap perlu dipilih sebagai pembayaran berulang di bawah profail pekerja tetapi dengan amaun yang ditetapkan kepada 0. Ketika anda memproses gaji, anda perlu memasukkan nombor yang berkenaan ke dalam setiap item atau biarkan ia sebagai 0 jika tiada sebarang pembayaran dibuat dalam penggajian bulan itu.

Anda boleh baca lebih lanjut tentang bagaimana untuk menambah item penggajian berulang bulanan dan item penggajian sekali di sini.


Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.13.5

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support