Bagaimanakah cara mengaktifkan tetapan untuk melanjutkan cuti?

Mengaktifkan tetapan untuk melanjutkan cuti membolehkan pekerja anda menggunakan cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun hadapan.


1. Pergi ke "Settings" dan klik "Leave Settings

2. Tandakan pada kotak "Allow employees to carry forward their unused leave to next year?"

3. Tetapkan bilangan hari yang dibenarkan untuk dilanjutkan ke tahun hadapan

4. Tetapkan bilangan bulan sebelum jumlah cuti yang dilanjutkan luput

Jika anda telah menggunakan fungsi cuti PayrollPanda sejak 2016, anda boleh menggunakan tetapan ini secara automatik. Untuk membuat sebarang perubahan, anda hanya perlu mengubah nilai pada "Days Entitled" pada halaman "Employment Details" pekerja anda.


Contoh #1

Sekiranya anda membenarkan pekerja anda melanjutkan cuti ke tahun hadapan sehingga 10 hari, dan hari tersebut akan luput dalam tempoh 3 bulan, dan pekerja anda mempunyai 3 hari yang tidak digunakan pada 31 Disember 2016, dan pekerja anda layak untuk mendapat 12 hari pada 1 Januari 2017, maka pekerja  layak mendapat 15 hari cuti bagi tempoh 1 Januari 2017 sehingga 31 Mac 2017. Pada 1 April 2017, 3 hari yang dilanjutkan daripada tahun 2016 akan tamat tempoh dan pekerja anda hanya layak mendapat 12 hari cuti asal.


Contoh #2

Sekiranya anda membenarkan pekerja anda membawa ke hadapan sehingga 10 hari, dan ia akan tamat tempoh dalam masa 3 bulan, dan pekerja anda mempunyai 12 hari yang tidak digunakan pada 31 Disember 2016, dan pekerja anda layak mendapat 12 hari pada 1 Januari 2017, maka pekerja layak mendapat 22 hari cuti bagi tempoh 1 Januari 2017 sehingga 31 Mac 2017. Pada 1 April 2017, 10 hari yang dikemukakan dari 2016 akan tamat tempoh dan pekerja anda hanya layak mendapat 12 hari cuti asal.

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support