Apakah borang penggajian tahunan yang perlu disediakan oleh syarikat?

KWSP dan PERKESO

Tidak ada borang KWSP atau PERKESO tahunan yang perlu diserahkan.


LHDN (Lembaga Cukai)

Borang E - Penyata bayaran gaji yang dibayar kepada pekerja dan PCB yang ditolak sepanjang tahun perlu diserahkan kepada LDHN pada 31 Mac.


Borang EA - Penyata jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja sepanjang tahun. Borang ini TIDAK perlu diserahkan kepada LHDN, tetapi hendaklah diberikan kepada pekerja untuk kemudahan mereka dalam menyediakan pulangan cukai. Ia perlu diberikan pada hari terakhir bulan Februari.
Was this article helpful?

Download The Free Guide