Apakah peraturan berkanun untuk Cuti Sakit dan Cuti Tahunan?

Dari Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (IRA)

Cuti Sakit

Seksyen 60F IRA menyatakan bahawa:

  • Empat belas (14) hari cuti sakit bagi perkhidmatan kurang daripada dua tahun dalam sesebuah syarikat

  • Lapan belas (18) hari cuti sakit bagi perkhidmatan antara dua hingga lima tahun dalam sesebuah syarikat

  • Dua puluh dua (22) hari cuti sakit bagi perkhidmatan lebih daripada lima tahun dalam sebuah syarikat


Cuti Tahunan

Seksyen 60E IRA membenarkan pekerja mempunyai hak minimum:

  • Lapan (8) hari cuti tahunan bagi perkhidmatan di bawah dua tahun dalam sesebuah syarikat

  • Dua belas (12) hari cuti tahunan bagi perkhidmatan dua hingga lima tahun dalam sesebuah syarikat

  • 16 hari cuti tahunan bagi perkhidmatan lebih daripada lima tahun dalam sesebuah syarikat


Nota: Akta Pekerjaan hanya boleh digunakan di Malaysia Barat. Di Malaysia Timur, iaitu Sabah dan Sarawak, mereka terikat dengan Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak.

Was this article helpful?

Download The Free Guide