Apakah jenis potongan cukai dan rebet yang boleh dituntut?

Potongan Cukai

Potongan secara wajib atau pilihan akan ditolak daripada pendapatan bercukai anda untuk mencapai cukai pendapatan yang sewajarnya, di mana jumlah cukai yang perlu dibayar akan dikira. Pekerja boleh menuntut pilihan pemotongan dengan mengemukakan Borang TP1 kepada majikan.


Potongan Wajib

Potongan

Jumlah terhad kepada (RM)

Individu

Potongan RM 9,000 untuk individu berkenaan termasuk tanggungannya diberikan secara automatik.

9,000

Pasangan

Potongan RM 4,000 diberikan kepada pasangan yang hidup bersama pada tahun asas dengan syarat pasangannya tidak mempunyai sumber pendapatan/jumlah pendapatan atau memilih untuk penilaian bersama.

4,000

Kanak-Kanak

Lihat di sini untuk maklumat lanjut dan potongan tambahan berkenaan anak.

2,000

Sumbangan kepada KWSP

Jumlah potongan untuk pembayaran caruman kepada KWSP.

4,000

Orang Kelainan Upaya

Potongan tambahan yang diberikan kepada orang kelainan upaya.

6,000

Pasangan Kurang Upaya

Potongan tambahan diberikan kepada individu yang tinggal dengan pasangan kelainan upaya.

3,500


Potongan Cukai Pilihan

Potongan

Jumlah terhad kepada (RM)

Rawatan Perubatan, Keperluan Khas atau Perbelanjaan Penjagaan Ibu Bapa

Rawatan perubatan, keperluan khas dan perbelanjaan penjagaan untuk ibu bapa adalah terhad kepada RM 5,000 pada tahun asas. Perbelanjaan perubatan yang layak untuk potongan termasuk:

  • penjagaan perubatan dan rawatan yang disediakan oleh rumah penjagaan; dan

  • rawatan pergigian terhad kepada rawatan cabut gigi, pengisian gigi (filling), scaling dan pembersihan tidak termasuk rawatan pergigian kosmetik.


Tuntutan mesti disokong oleh pengamal perubatan bertauliah yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia bahawa keadaan ibu bapa memerlukan rawatan perubatan atau keperluan khas atau penjaga.

Ibu bapa hendaklah bermastautin di Malaysia. Perkhidmatan rawatan dan rawatan perubatan disediakan di Malaysia.

Dalam kes penjaga, hendaklah dibuktikan dengan pensijilan bertulis, resit atau salinan permit kerja penjaga. "Penjaga" tidak termasuk individu tersebut, suami, isteri atau anak individu tersebut.

5,000

Penjagaan Ibu Bapa

Potongan peribadi baharu sebanyak RM 1,500 untuk setiap ibu bapa diberikan kepada pembayar cukai pemastautin tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  • Pembayar cukai tidak menuntut perbelanjaan rawatan dan penjagaan ibu bapa;

  • Ibu bapa adalah pemastautin dan berumur 60 tahun ke atas;

  • Ibu bapa mempunyai pendapatan tahunan tidak melebihi RM 24,000 setiap tahun; dan

  • Ibu bapa yang sah/ibu bapa angkat yang sah mengikut undang-undang dengan maksimum 2 orang.

  • Pelepasan ini boleh dikongsi dengan adik-beradik lain dengan syarat bahawa jumlah pelepasan yang dituntut tidak melebihi RM 1,500 untuk setiap ibu bapa.

Berjumlah 3,000 (1,500 untuk setiap ibu/bapa)

Peralatan Bantuan Asas

Pembelian apa-apa peralatan sokongan untuk kegunaan sendiri, jika pengguna adalah orang kelainan upaya , suami/isteri, anak atau ibu bapa  yang merupakan orang kelainan upaya boleh dituntut tetapi terhad kepada maksimum RM 6,000 dalam tahun asas. Peralatan sokongan asas termasuk mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki buatan dan alat pendengaran tetapi tidak termasuk kanta optik dan cermin mata

6,000

Yuran Pengajian Tinggi (Individu)

Bayaran yuran tahunan terhad kepada RM 7,000 dibenarkan sebagai potongan bagi mana-mana kursus pengajian di institusi atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau diluluskan oleh Menteri Kewangan untuk tujuan meningkatkan kemahiran atau kelayakan:

  • sehingga ke peringkat pengajian tinggi (selain Sarjana dan Doktor Falsafah) dalam undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, perindustrian, sains atau teknologi; atau

  • sebarang kursus pengajian di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah.

7,000

Perbelanjaan Perubatan terhadap Penyakit Serius

Perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius termasuk rawatan sindrom kekurangan daya tahan tubuh (AIDS), penyakit Parkinson, kanser, kegagalan buah pinggang, leukemia dan penyakit berkaitan.

'Penyakit berkaitan' seperti serangan jantung, hipertensi pulmonari, penyakit hati kronik, hepatitis virus fulminan, trauma kepala dengan defisit neurologi, tumor otak atau kecacatan vaskular, luka bakar major, pemindahan organ utama atau amputasi utama anggota badan. Amaun yang dibelanjakan untuk diri sendiri, suami/isteri atau anak boleh ditolak sehingga maksimum RM 6,000.

6,000

Pemeriksaan Perubatan Lengkap

Amaun yang dibelanjakan untuk diri sendiri, suami/isteri atau anak untuk pemeriksaan perubatan yang lengkap boleh ditolak sehingga maksimum RM 500. Jumlah potongan untuk perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius dan pemeriksaan perubatan lengkap adalah terhad kepada maksimum RM 6,000.00 setahun.

Contoh: Pengguna menuntut RM 5,900 untuk rawatan Parkinson. Oleh itu, dia hanya boleh menuntut potongan sebanyak RM 100 untuk pemeriksaan perubatan.

500

Jumlah Deposit Dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)

Amaun yang didepositkan dalam SSPN oleh individu untuk pendidikan anak-anaknya boleh ditolak sehingga maksimum RM 8,000 setahun. Potongan ini adalah terhad kepada jumlah bersih yang didepositkan pada tahun asas sahaja (deposit pengeluaran kurang untuk tahun).

Potongan ini berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2012 hingga 2020.

8,000

Pembayaran Alimoni kepada Bekas Isteri

Bayaran nafkah kepada bekas isteri boleh ditolak dengan syarat jumlah potongan isteri (dalam perenggan 4.4.1 (b)) dan bayaran nafkah adalah terhad kepada RM 4,000 setahun. Bayaran ganti rugi sukarela kepada bekas isteri di bawah perjanjian bersama tetapi tanpa sebarang persetujuan formal tidak layak sebagai potongan.

Nota: Pembayaran nafkah kepada bekas isteri tidak dibenarkan dalam kes di mana pekerja menuntut potongan untuk isteri.

4,000

Insuran Nyawa

Jumlah potongan untuk pembayaran premium insuran hayat dan caruman kepada KWSP atau Skim yang Diluluskan yang lain adalah terhad kepada RM 3,000 setahun.

3,000

Sumbangan kepada Skim Persaraan Swasta dan Pembayaran Jumlah Tertangguh

Potongan sumbangan kepada Skim Persaraan Swasta yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 atau pembayaran premium dengan jumlah tertunggak atau kedua-duanya terhad kepada RM 3,000 setahun (untuk 10 tahun dari tahun taksiran 2012 hingga taksiran tahun 2021).

3,000

Insurans Pendidikan dan Perubatan

Potongan tidak melebihi RM 3,000 setahun untuk premium insuran berkenaan pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak.


3,000

Bayaran PERKESO

Potongan tidak melebihi RM 250 setahun untuk pembayaran kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

250
Pelepasan Cukai Gaya Hidup

Pelepasan cukai secara gabungan untuk bahan bacaan, komputer dan peralatan sukan (Termasuk pembelian surat khabar, telefon pintar dan tablet, langganan internet & yuran keahlian gimnasium)

2,500

Peralatan Penyusuan Susu Ibu

Pembelian peralatan penyusuan susu ibu

1,000 (sekali setiap 2 tahun

Pendidikan Awal 

Bagi pembayar cukai individu yang mendaftarkan anak-anak yang berumur 6 tahun ke bawah dalam taska berdaftar & prasekolah

1,000


Rebet Cukai

Tidak seperti potongan cukai yang diproses melalui pendapatan bercukai anda, rebet cukai adalah pengurangan dalam jumlah cukai yang anda bayar selepas pengiraan cukai tahunan anda.


Rebet Zakat

Zakat boleh ditolak dari imbuhan pekerja (di mana jumlah zakat hendaklah dipaparkan di slip gaji dan Borang EA), atau dituntut melalui borang TP1.


Rebet untuk Individu dengan Pendapatan Bercukai kurang daripada RM35,000

Rebet sebanyak RM 400 diberi untuk individu mempunyai pendapatan bercukai kurang daripada RM 35,000. Jika pasangan tiada sumber pendapatan atau dinilai bersama, tambahan rebet sebanyak RM 400 boleh dituntut.

Was this article helpful?

Download The Free Guide