Apakah jenis potongan cukai dan rebat yang boleh dituntut pada tahun 2022?

Potongan Cukai

Berikut adalah potongan mandatori dan potongan pilihan bagi tahun 2022 yang ditolak daripada pendapatan tahunan yang dikenakan cukai untuk mencapai pendapatan bercukai anda, yang mana jumlah cukai yang perlu dibayar akan dikira berdasarkan jumlah tersebut. Pekerja boleh menuntut potongan pilihan dengan mengemukakan borang TP1 kepada majikan mereka. Majikan kemudiannya boleh memasukkan jumlah potongan cukai dalam payroll untuk merendahkan jumlah PCB pekerja. Di dalam PayrollPanda, semua potongan cukai pilihan boleh didapati di bawah kategori Deductions.


Potongan Mandatori

Potongan

Jumlah terhad kepada (RM)

Individu 


Potongan sebanyak RM9,000 untuk individu dan saudara tanggungan diberikan secara automatik. 

9,000

Pasangan


Potongan sebanyak RM4,000 diberikan untuk pasangan yang tinggal bersama pada tahun semasa dengan syarat bahawa pasangan tidak mempunyai sumber pendapatan / jumlah pendapatan atau telah memilih untuk penilaian bersama.

4,000

Anak


Maklumat lanjut tentang potongan tambahan berkenaan anak.

2,000

Caruman KWSP


Jumlah pemotongan untuk pembayaran caruman kepada KWSP.

4,000

Individu Kurang Upaya 


Potongan tambahan diberikan kepada orang kurang upaya.

6,000

Pasangan Kurang Upaya


Potongan tambahan diberikan kepada individu yang tinggal bersama pasangan yang kurang upaya

5,000


Potongan Cukai Pilihan

Potongan

Jumlah terhad kepada (RM)

Perbelajaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa 


Rawatan perubatan, keperluan khas dan perbelanjaan penjaga untuk ibu bapa terhad kepada RM5,000 dalam satu tahun semasa. Perbelanjaan perubatan yang layak dipotong termasuk:

  • rawatan dan rawatan perubatan yang disediakan oleh rumah jagaan; dan

  • rawatan gigi terhad kepada pencabutan gigi, pengisian gigi, pembersihan karang gigi tetapi tidak termasuk rawatan kecantikan gigi.


Tuntutan ini mesti disokong oleh pengamal perubatan bertauliah yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia bahawa keadaan kesihatan ibu bapa memerlukan rawatan perubatan atau keperluan khas atau penjaga.


Ibu bapa hendaklah menetap di Malaysia. Perkhidmatan dan rawatan perubatan hendaklah disediakan di Malaysia.


Berkenaan dengan penjaga, ia hendaklah dibuktikan dengan perakuan bertulis, resit atau salinan permit kerja penjaga. "Penjaga" tidak termasuk individu, suami, isteri atau anak kepada individu.


8,000

Peralatan Sokongan Asas


Pembelian peralatan sokongan untuk kegunaan sendiri, jika individu adalah orang kurang upaya atau untuk kegunaan pasangan, anak atau ibu bapa, yang merupakan orang kurang upaya. Peralatan sokongan asas termasuk mesin hemodialisis, kerusi roda, kaki tiruan dan alat pendengaran tetapi tidak termasuk lensa optik dan cermin mata.


6,000

Yuran Pengajian (Sendiri)


Jumlah yang dibenarkan sebagai pemotongan untuk mana-mana pengajian di institusi atau badan profesional di Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau diluluskan oleh Menteri Kewangan bagi tujuan meningkatkan kemahiran atau kelayakan:

  • sehingga peringkat pengajian tinggi (selain sarjana dan doktor falsafah) dalam bidang perundangan, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; atau

  • peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah 


Skop pelepasan termasuk perbelanjaan bagi mana-mana kursus pengajian yang dijalankan bagi tujuan peningkatan kemahiran atau peningkatan diri yang dijalankan oleh badan yang diiktiraf oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran sehingga RM2,000 setahun.


7,000

Perbelanjaan Pelancongan Domestik


Potongan untuk perbelanjaan pelancongan domestik (termasuk penginapan, bayaran masuk ke tarikan pelancong dan pakej pelancongan tempatan) perbelanjaan antara 1 Mac 2020 hingga 31 Disember 2022. Premis dan ejen pelancongan mesti berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan Malaysia


1,000

Perbelanjaan Perubatan bagi Penyakit Serius dan Rawatan Kesuburan


Perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius termasuk rawatan Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit (AIDS), penyakit Parkinson, barah, gagal ginjal, leukemia dan penyakit lain yang serupa.


'Penyakit lain yang serupa' seperti serangan jantung, hipertensi pulmonari, penyakit hati kronik, hepatitis virus fulminan, trauma kepala dengan defisit neurologi, tumor otak atau malformasi vaskular, luka bakaran besar, pemindahan organ utama atau amputasi utama anggota badan.


Perbelanjaan perubatan untuk rawatan kesuburan oleh pembayar cukai atau pasangan mereka.


Skop pelepasan termasuk perbelanjaan vaksinasi (diri sendiri, pasangan dan anak) sehingga RM1,000.


8,000

Pemeriksaan Perubatan Lengkap


Jumlah yang dibelanjakan untuk diri sendiri, pasangan atau anak untuk pemeriksaan perubatan lengkap, termasuk ujian pengesanan COVID-19 (di hospital, klinik atau kit ujian diri) dan pemeriksaan kesihatan mental. Jumlah potongan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius dan pemeriksaan kesihatan yang lengkap dihadkan kepada maksimum RM8,000 setahun.


1,000

Tabungan Bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)


Jumlah yang didepositkan dalam SSPN oleh individu untuk pendidikan anak-anaknya. Potongan adalah terhad kepada jumlah bersih yang didepositkan pada tahun asas itu sahaja (deposit tolak pengeluaran untuk tahun tersebut).


8,000

Bayaran Alimoni kepada Bekas Isteri


Bayaran alimoni (nafkah) kepada bekas isteri boleh ditolak dengan syarat jumlah potongan isteri yang tiada pendapatan dan bayaran nafkah kepada bekas isteri dihadkan kepada RM4,000 setahun. Bayaran nafkah sukarela kepada bekas isteri di bawah persetujuan bersama tetapi tanpa sebarang perjanjian rasmi tidak layak sebagai potongan


4,000

Insuran Nyawa


Jumlah pemotongan untuk pembayaran premium insuran nyawa.


3,000

Caruman Skim Persaraan Swasta (PRS) dan Pembayaran Anuiti Ditangguhkan


Potongan caruman kepada Skim Persaraan Swasta yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 atau pembayaran premium anuiti tertunda atau kedua-duanya.


3,000

Insurans Pendidikan dan Perubatan


Potongan premium insurans berkenaan dengan pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak.3,000

Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)


Potongan bagi pembayaran kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

350Pelepasan Cukai Gaya Hidup


Pelepasan cukai gabungan untuk bahan bacaan, komputer dan peralatan sukan (Termasuk pembelian surat khabar, telefon pintar dan tablet, langganan internet & yuran keahlian gimnasium)


2,500

Pelepasan Sukan


Potongan cukai tambahan untuk peralatan sukan, sewa kemudahan dan yuran pertandingan.


500

Peralatan Penyusuan


Potongan pembelian peralatan penyusuan, untuk pembayar cukai wanita sahaja


1,000 (potongan sekali  setiap 2 tahun)

Pendidikan Awal


Potongan bagi pembayar cukai yang mendaftarkan anak mereka berumur 6 tahun ke bawah di taska dan prasekolah berdaftar. Untuk dituntut oleh mana-mana ibu bapa.


3,000

Perbelanjaan Kemudahan Mengecas Kenderaan Elektrik (EV)


Potongan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan:

  • kos memasang pengecas EV;

  • pembelian (termasuk sewa beli) pengecas EV;

  • penyewaan pengecas EV; atau

  • yuran langganan kemudahan pengecasan EV.


2,500


Rebat Cukai 


Tidak seperti potongan cukai yang mana ia adalah pengurangan dalam pendapatan bercukai tahunan anda, rebat cukai pula ialah pengurangan dalam jumlah cukai yang anda bayar selepas pengiraan cukai anda bagi tahun tersebut.


Rebat Zakat


Zakat boleh ditolak melalui gaji, atau dibayar terus oleh pekerja kepada pihak berkuasa zakat atau badan amal yang berkelayakan (pelepasan cukai kemudian dituntut melalui borang TP1).


Rebat untuk Individu dengan Pendapatan Bercukai tidak melebihi RM35,000


Rebat sebanyak RM400 tersedia untuk individu dengan pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Sekiranya pasangan tidak mempunyai pendapatan atau dinilai bersama, rebat tambahan RM400 boleh dituntut.


Rebat pada pelepasan cukai untuk menunaikan Umrah dan Ziarah ke Tanah Suci


Rebat cukai ke atas jumlah levi berlepas yang dibayar semasa mengerjakan Umrah atau Ziarah ke tempat-tempat suci.


Rebat boleh dituntut dua kali seumur hidup dan ia perlu dituntut dengan melampirkan bukti pas penerbangan/kemasukan dan salah satu daripada yang berikut:


(a) Visa umrah yang dikeluarkan oleh kedutaan Kerajaan Arab Saudi; atau

(b) Surat pengesahan menunaikan haji ke tempat suci dari badan keagamaan yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Mempromosikan Persefahaman dan Keharmonian Antara Penganut Agama, Jabatan Perdana Menteri.


Rebat tidak akan diberikan berkenaan dengan levi pelepasan yang dibayar bagi tujuan menunaikan haji.Ingin mengetahui bagaimana anda boleh kendali payroll dengan mudah? Jom tempah sesi demo bersama kami sekarang!

Was this article helpful?

Download The Free Guide