If you are a PayrollPanda Core customer, visit payrollpanda.my/help to explore our all-new Help Center.

Bagaimanakah cara untuk akses slip gaji saya?

Untuk mendapatkan slip gaji anda, log masuk ke dalam akaun PayrollPanda anda. Pastikan anda sudah mempunyai akaun, jika tidak anda perlu meminta pekerja atau HR anda menjemput anda, atau anda boleh kongsi artikel ini: Bagaimanakah cara untuk menjemput pekerja anda menggunakan PayrollPanda?

Anda boleh mendapatkan slip gaji terkini di papan semuka (dashboard) dengan klik Latest Payslip atau anda boleh terus ke tab Payslips. Anda boleh mendapatkan atau memuat turun setiap slip gaji dengan klik View atau Download.Jika anda memerlukan maklumat lanjut atau anda sedang mencari sistem payroll, hubungi kami melalui saluran Sembang Langsung di bahagian bawah halaman ini.Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.55.5Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support