Siapakah yang perlu mencarum PERKESO dan siapakah yang tidak dilindungi?

Berkuatkuasa 1 Jun 2016, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969 menyatakan bahawa semua pekerja yang bekerja perlu mencarum dengan PERKESO. Bermula 1 Januari 2019, perkara ini turut dikuatkuasakan terhadap pekerja asing yang kini dilindungi di bawah Skim Bantuan Kemalangan sahaja. Sila rujuk jadual caruman terkini di sini. Caruman hanya perlu dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendapatan RM4,000 ke atas.


Orang yang tidak dibenarkan mencarum

Mereka yang berada dalam kategori ini tidak dibenarkan mencarum.

  • Penjawat awam tetap Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan

  • Pekerja domestik

  • Orang yang bekerja sendiri

  • Pemilik perniagaan milikan tunggal dan perniagaan perkongsian

  • Pasangan kepada pemilik perniagaan milikan tunggal dan perniagaan perkongsian

Was this article helpful?

Download The Free Guide