Siapakah pekerja yang boleh mendapat manfaat insentif cukai khas?

Terdapat dua kategori pekerja yang diberi insentif cukai khas:


“Returning Expert”

“Program Rerturning Expert” diwujudkan bertujuan menggalakkan golongan profesional Malaysia yang tinggal di luar negara untuk pulang ke Malaysia.

Pekerja di bawah program  “Returning Expert” diberikan beberapa insentif cukai, terutamanya:

 • Kadar cukai rata sebanyak 15% selama lima tahun (kebanyakan pekerja dalam program ini lazimnya akan dikenakan cukai sebanyak 25%).

 • Kereta yang layak untuk pelepasan cukai, sehingga maksimum RM150,000.

 • Pelepasan cukai untuk semua barangan peribadi yang dibawa ke Malaysia, terhad kepada satu (1) penghantaran.

Kelayakan

Untuk melayakkan diri untuk “Program Knowledge Worker”, pekerja harus:

 • Menjadi Warganegara Malaysia; dan

 • tinggal dan bekerja di luar negara secara berterusan selama sekurang-kurangnya 3 tahun pada masa penyerahan permohonan; dan

 • Belum memperoleh pendapatan pekerjaan di Malaysia secara berterusan selama sekurang-kurangnya 3 tahun dalam tempoh masa permohonan.

Di samping itu, pekerja perlu mempunyai sekurang-kurangnya kelulusan diploma, pengalaman bekerja selama beberapa tahun (bergantung kepada tahap kelayakan) dan gaji bulanan bersamaan dengan RM 20,000.

Untuk senarai penuh syarat-syarat lihat di sini.


Iskandar Knowledge Worker

Knowledge Worker Iskandar diwujudkan untuk menggalakkan pembangunan di rantau Iskandar di Johor.

Seorang pekerja di bawah Program Knowledge Worker Iskandar akan dikenakan cukai pada kadar rata 15%.

Kelayakan

Untuk memenuhi syarat untuk Program Knowledge Worker, pekerja memerlukan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dan beberapa (5-10) tahun pengalaman dalam bidang kerja yang berkaitan.

Tidak perlu taraf warganegara Malaysia.

Pekerja mestilah bekerja untuk sebuah syarikat yang diluluskan dalam zon Iskandar, dan mesti mula bekerja antara 24 Oktober 2009 dan 31 Disember 2015.

Program Knowledge Worker Iskandar adalah terhad kepada syarikat yang bekerja dalam 8 sektor:

 1. Biotek

 2. Teknologi Hijau

 3. Pendidikan

 4. Kreatif

 5. Kesihatan

 6. Kewangan

 7. Logistik

 8. Pelancongan

Untuk senarai penuh syarat-syarat lihat di sini.


Baca lebih lanjut:

Was this article helpful?

Download The Free Guide