Apakah yang berlaku sekiranya majikan terlebih atau terkurang bayar caruman KWSP?

Terlebih bayar:

Anda boleh menuntut bayaran balik selama dua tahun dari tarikh caruman dilakukan.

Untuk menuntut bayaran balik, sediakan:

  1. Borang 14

  2. Surat penerangan yang mengandungi butiran kesilapan (contoh: tuntutan elaun perjalanan yang salah)

  3. Salinan IC

  4. Salinan Borang A (dengan caruman yang silap) atau penyata bulanan KWSP syarikat anda (dari bulan kesilapan caruman yang dilakukan)

Hantar dokumen ke mana-mana kaunter KWSP.


Terkurang bayar:

  1. Log masuk ke i-Akaun (jika anda tidak mempunyai i-Akaun lihat di sini)

  2. Isi Borang A yang menyatakan bulan yang anda ingin buat untuk pelarasan pembayaran.

  3. Cetak Borang A dan serahkannya bersama pembayaran di kaunter KWSP - tidak seperti pembayaran caruman bulanan, bayaran pelarasan tidak boleh dibuat di bank.Was this article helpful?

Download The Free Guide