Apakah perbezaan antara kedua-dua kategori PERKESO?

Sumbangan kepada PERKESO dibahagikan kepada dua kategori, seperti berikut:


Skim Kecederaan Pekerjaan dan Skim Keilatan 

  • Semua pekerja yang berumur di bawah 60 tahun menyumbang di bawah kategori ini, kecuali mereka hanya mula menyumbang pada usia 55 tahun ke atas.

  • Di bawah kategori ini, setiap bulan, majikan menyumbang nilai berdasarkan gaji bulanan pekerja sehingga nilai maksima RM 69.05, dan pekerja menyumbang sehingga nilai maksima RM 19.75.


Skim Kecederaan Pekerjaan

  • Bagi pekerja yang berusia 60 tahun ke atas.

  • Bagi pekerja yang mula menyumbang kepada PERKESO pada umur 55 tahun ke atas.

  • Bagi mereka yang diinsuranskan yang menerima pencen ilat semasa masih bekerja, dan menerima kurang daripada satu pertiga daripada gaji bulanan purata mereka sebelum keilatan.

  • Di bawah kategori ini, pekerja tidak menyumbang, dan setiap bulan, majikan menyumbang nilai bersamaan dengan 1.25% gaji bulanan pekerja, sehingga nilai maksimum RM 49.40.
Was this article helpful?

Download The Free Guide