Apakah maksud Cukai HRDF dan majikan yang layak untuk mencarum?

Apa itu Cukai HRDF?

Cukai HRDF adalah bayaran cukai mandatori yang dikutip oleh Dana Pembangunan Sumber Manusia (PSMB) yang dikenakan ke atas majikan dari industri tertentu. Tujuannya adalah untuk membolehkan latihan pekerja dan peningkatan kemahiran tenaga kerja Malaysia.


Siapa yang layak mendaftar dengan HRDF (PSMB)?

Bermula 1 Mac 2021, akses ke HRDF diperluas ke semua industri. Firma dengan 10 atau lebih pekerja tempatan wajib mendaftar, sementara syarikat dengan 5 hingga 9 pekerja tempatan mempunyai pilihan untuk mendaftar.

Mana-mana majikan yang dikehendaki mendaftar tetapi belum mendaftar dengan HRDF boleh dikenakan denda hingga RM10,000 dan/atau menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun.

Sila maklum bahawa majikan di bawah industri yang baru dimasukkan diberi pengecualian dari pungutan HRDF selama 3 bulan dari 1 Mac hingga 31 Mei 2021. Pengecualian kemudian dilanjutkan sehingga Januari 2022 (tiada pungutan cukai dilakukan untuk penggajian bulan Jun hingga 2021).


Bagaimanakah Cukai HRDF dikira?

Cukai HRDF = Cukai HRDF% x (Gaji Asas + Elaun Tetap).

Pindaan Jadual Pertama berkuat kuasa 1 April 2017, secara ringkas ia menyatakan:

Pindaan

Kadar Cukai HRDF

10 atau lebih pekerja rakyat Malaysia


1% daripada gaji bulanan setiap pekerja rakyat Malaysia 


5 ke 9 orang pekerja rakyat Malaysia


0.5% daripada upah bulanan setiap pekerja rakyat Malaysia Apakah kadar caruman HRDF?

Bayaran Cukai HRDF adalah berdasarkan kelayakan majikan (merujuk kepada bilangan pekerja tempatan). Kadar caruman adalah:

  • Majikan yang mempunyai kurang daripada 10 pekerja tempatan membayar Cukai sebanyak 0.5%.

  • Majikan yang mempunyai 10 pekerja di atas dan membayar cukai sebanyak 1%.


Bagaimanakah saya boleh menambah Cukai HRDF di dalam PayrollPanda?

PayrollPanda boleh mengira sumbangan Cukai HRDF anda secara automatik, sila rujuk artikel bantuan ini.Was this article helpful?

Download The Free Guide