Apa itu SOCSO?

Gambaran keseluruhan

SOCSO (Social Security Organisation), juga dikenali sebagai PERKESO (Pertubuhan Keselamatan Sosial), sebuah agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja Malaysia di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969.


Fungsi SOCSO/PERKESO

Fungsi SOCSO/PERKESO adalah seperti berikut:

  1. Pendaftaran majikan dan pekerja

  2. Pemungutan sumbangan daripada majikan dan pekerja

  3. Pembayaran manfaat kepada pekerja dan / atau tanggungan mereka apabila sebarang tragedi berlaku

  4. Manfaat keperluan fizikal dan pemulihan vokasional

  5. Memberi kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerja


Kategori

SOCSO/PERKESO mempunyai dua skim insurans untuk ahli-ahlinya, "Skim Kecederaan Pekerjaan" yang menyediakan perlindungan untuk kemalangan di tempat kerja, dan "Skim Keilatan" yang menyediakan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecacatan atau kematian disebabkan oleh sebarang punca yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Ahli-ahli SOCSO/PERKESO dibahagikan kepada dua kategori, yang pertama mendapat perlindungan di bawah kedua-dua skim ini, dan yang kedua mendapat liputan di bawah skim pertama sahaja. Untuk maklumat lanjut, rujuk artikel ini.


Anda boleh memilih kategori SOCSO/PERKESO yang relevan  untuk setiap pekerja dalam PayrollPanda:

Kelayakan

Sumbangan kepada SOCSO/PERKESO adalah wajib bagi setiap rakyat Malaysia yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau latihan dalam sektor swasta dan/atau mana-mana pekerja kontrak atau sementara Kerajaan Persekutuan/Kerajaan Negeri serta Badan Berkanun Persekutuan/Negeri. Bagi yang mempunyai pendapatan melebihi  RM4,000, kadar sumbangan adalah sama. Sebahagian pekerja tidak layak mendapat perlindungan oleh SOCSO/PERKESO -  maklumat lanjut boleh didapati di sini.


Bagi pekerja bukan warganegara Malaysia yang dimasukkan ke dalam sistem penggajian menggunakan nombor pasport mereka, kategori SOCSO/PERKESO mereka akan menjadi tiada pilihan dan akan diletakkan di bawah kategori SOCSO ‘Not Applicable’ secara automatik.


Was this article helpful?

Download The Free Guide