Bagaimanakah cara untuk saya menghantar slip gaji kepada pekerja?

Terdapat empat cara yang membolehkan anda mengakses dan menghantar slip gaji pekerja anda.


1. Email kepada Pekerja

Anda boleh menghantar email berkaitan slip gaji secara terus daripada aplikasi PayrollPanda kepada pekerja di bawah rekod penggajian sebelum ini. Slip gaji akan dihantar dalam format PDF kepada pekerja anda. Pastikan alamat email setiap pekerja dimasukkan dengan betul ke dalam bahagian "Maklumat Peribadi" dalam rekod pekerja.

Payroll > Payroll History > Send Payslips


2. Menjemput pekerja ke dalam aplikasi PayrollPanda

Anda boleh memberi akses slip gaji kepada pekerja anda dengan menjemput mereka ke dalam  aplikasi ini. Ini juga boleh dilakukan melalui rekod pekerja.

Employees > 'Select any Employee' > Send Welcome Email


3. Muat turun slip gaji secara pukal

Pilihan ketiga adalah untuk memuat turun semua slip gaji pekerja anda dalam satu fail zip dan kemudian berikan mereka salinan.

Payroll > Payroll History > Download Payroll


4. Muat turun slip gaji individu

Majikan juga boleh memuat turun slip gaji setiap individu daripada rekod setiap pekerja.

Employees > 'Select any Employee' > Previous Payslips > Download


Artikel bantuan ini disusun untuk app.payrollpanda.my versi 0.7.7

Was this article helpful?

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support