Pembayaran apakah tertakluk kepada caruman KWSP dan mendapat pelepasan?

Pembayaran Tertakluk kepada Caruman KWSP

Secara umum, semua pembayaran berbentuk gaji adalah tertakluk kepada caruman KWSP.

Ini termasuk:

  • Gaji

  • Bayaran untuk cuti tahunan atau perubatan yang tidak digunakan

  • Bonus

  • Elaun (kecuali beberapa jenis, lihat di bawah)

  • Komisyen

  • Insentif

  • Gaji tertunggak

  • Gaji cuti bersalin

  • Gaji untuk cuti belajar

  • Gaji untuk cuti setengah hari

  • Bayaran kontrak lain atau sebaliknya


Pembayaran Yang Mendapat Pelepasan Daripada Caruman KWSP

Pembayaran di bawah ini tidak dianggap sebagai "gaji" oleh KWSP dan tidak tertakluk kepada potongan KWSP.

 • Caj perkhidmatan (tip, dll)

 • Bayaran kerja lebih masa

 • Ganjaran (pembayaran kepada pekerja yang perlu dibayar pada akhir tempoh perkhidmatan atau selepas peletakan jawatan secara sukarela)

 • Manfaat persaraan

 • Manfaat pemberhentian

 • Elaun perjalanan

 • Bayaran sebagai ganti notis penamatan perkhidmatan (pembayaran yang diberikan apabila perkhidmatan pekerja ditamatkan)

 • Yuran Pengarah

 • Hadiah (termasuk Bayaran Tunai untuk cuti seperti Hari Raya, Krismas dll)Was this article helpful?

Get Started

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support