Di mana saya boleh dapatkan jadual caruman PERKESO?

Caruman semasa PERKESO (berkuat kuasa bermula gaji Jun 2016)

Sila lihat jadual yang tertera dengan kadar terkini caruman terhadap semua pekerja yang bekerja di bawah kontrak atau latihan dalam sektor swasta, pekerja kontrak atau sementara Kerajaan Persekutuan/Negeri serta Badan Berkanun Persekutuan/Negeri. Caruman akan dihadkan pada gaji bulanan sebanyak RM 4,000.00.


Was this article helpful?

Get Started

Can’t find what you’re looking for?

Our award-winning customer care team is here for you.

Contact Support